Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Επείγουσα Ανακοίνωση

0σχόλια
Αγαπητοί φίλοι,
Πρόκειται να υποβληθώ σ’ εγχείρηση και θα χρειαστώ τρεις φιάλες αίμα Όποιος μπορεί να πάει σε οποιδήποτε νοσοκομείο μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2016, και να δηλώσει ότι πρόκειται για το “Λαϊκό Νοσοκομείο” για το “Ορθοπεδικό Τμήμα” υπέρ CARLO de GRANDI/Κάρλο ντε Γκράντι.
Η ομάδα αίματός μου είναι: ” 0 IV RH (-)”
Επίσης να μ’ ενημερώσεται ανώνυμα στα σχόλια σε ποιο νοσοκομείο πήγε ο καθένας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Φιλικά,
Carlo de Grandi

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Οι Τρόποι ΙΙ

0σχόλια
Τρεις οικογένειες θέλουν ν'  αγοράσουν από ένα σπίτι η κάθε μία  Μπορούν να  επιλέξουν ανάμεσα σε 4 σπίτια, που βρίσκονται συνεχόμενα το ένα πλάι στο  άλλο σ' ένα δρόμο. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν οι τρεις οικογένειες να αγοράσουν τα σπίτια τους; (Κατ.34)
Πηγή:?
Πηγή:? 

Λύση

Κείμενο που θα κρύβεται.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Μαθητές

2σχόλια
Οι μαθητές ενός σχολείου μπορούν να παραταχθούν σε σειρές των 3, 4, και 7 μαθητών, χωρίς να περισσεύει κανένας. Αν όμως παραταχθούν σε σειρές των 11μαθητών, χρειάζεται ακόμη ένας μαθητής για να συμπληρωθούν οι σειρές. Πόσοι  είναι οι μαθητές του σχολείου; (Κατ.5)
Πηγή:IΖ΄ Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα 2016  Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού

Λύση

Λύση του Γεώργιου Βούλγαρη Μαθηματικού.
Ο αριθμός των μαθητών είναι ένα πολλαπλάσιο των αριθμών 3, 4, και 7 που αν αυξηθεί κατά μια μονάδα γίνεται πολλαπλάσιο του 11.Τα κοινά πολλαπλάσια των αριθμών 3, 4, και 7 είναι: 84,168,252,... Από αυτά, το 252 αν αυξηθεί κατά μια μονάδα θα γίνει 253 τ’ οποίο είναι πολλαπλάσιο του 11.Άρα οι μαθητές είναι 252.
Λύση του Ευθύμη Αλεξίου.
Είναι 3*4*7=84 και αν X ο αριθμός των μαθητών τότε είναι X=84k και αν προσθέσουμε έναν μαθητή τότε 11/(84k+1)
Είναι όμως 84 ≡ 7mod11 ---> 7k+1=πολλ.11
Με μικρότερο k=3: 7k+1=πολλ.11 ---> 3*7+1=22 ---> 22/11=2
αλλά και κάθε k=3+11n
οπότε για k=3 είναι Χ=84*3=252 και το αμέσως μεγαλύτερο πλήθος μαθητών είναι X=84*(3+11*1)=1176 όμως τέτοιο πλήθος μαθητών σε Ελληνικό Σχολείο, θεωρώντας ότι το πρόβλημα αναφέρεται σε Ελληνικό Σχολείο, πόσο μάλλον για μεγαλύτερα πλήθη, δεν υπάρχει. Θεωρούμε σαν μόνη δεκτή και ρεαλιστική λύση το X=252.
Λύση του Συντάκτη.
Οι μαθητές του σχολείου είναι 252. Έστω ότι ο ζητούμενος αριθμός είναι ο Ν. Από τη σειρά των αριθμών 3, 4, και 7 βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. τους που είναι:
Ε.Κ.Π.(3,4,7)=22*3*7=84
Άρα οι μαθητές είναι 84*3=252
3 σειρές επί 28 μαθητές = 84 μαθητές.
4 σειρές επί 21 μαθητές = 84 μαθητές.
7 σειρές επί 12 μαθητές = 84 μαθητές
Σύνολο: 84*3=252 μαθητές.
Συνεπώς ο (Ν-1) ισούται μ’ ένα πολλαπλάσιο του 84: (Ν-1)=84, (Ν-1)=168, (Ν-1)=252.
Και Ν = (Πολλαπλάσιο +1), δηλαδή Ν=84+1=85, Ν=168+1=169, Ν=252+1=253.
11 σειρές επί 23 μαθητές = 253 μαθητές

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Οι Τρόποι

2σχόλια
Σ’ ένα νησί του Αιγαίου υπάρχουν δύο ξενοδοχεία. Με πόσους τρόπους μπορούν να επιλέξουν ξενοδοχείο τρεις Γερμανοί τουρίστες, που μόλις έφτασαν για διακοπές στο όμορφο αυτό νησί;

Λύση

Λύση του μαθηματικού Γεωργίου Βούλγαρη.
Με 8 τρόπους. Έστω 1, 2, και 3 οι τουρίστες και Α, και Β τα ξενοδοχεία, οπότε έχουμε:
1,και 2 στο Α ο 3 στο Β
1,και 2 στο Β ο 3 στο Α
1,και 3 στο Α ο 2 στο Β
1,και 3 στο Β ο 2 στο Α
2,και 3 στο Α ο 1 στο Β
2,και 3 στο Β ο 1 στο Α
1,2,3 στο Α
1,2,3 στο Β

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Η Ισορροπία

0σχόλια
Στην ανωτέρω εικόνα, οι δύο ζυγαριές (Σχ.1 και Σχ.2) ισορροπούν. Πόσους κύκλους πρέπει να βάλουμε στο αριστερό τάσι της ζυγαριάς  (Σχ.3), για να ισορροπήσουν τα έξι τετράγωνα; (Κατ.9Β΄)
Πηγη:IΖ΄ Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα 2016  Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Το Ποσοστό

0σχόλια
Στ' ανωτέρω σχήματα τι ποσοστό της επιφάνειας καλύπτει η πράσινη επιφάνεια; (Κατ.34)

Λύση

Λύση χωρίς το ορθογώνιο πλαίσιο (Σχ.1)
Το ποσοστό επιφανείας που καλύπτει το πράσινο τμήμα είναι 25%. Εάν ενώσουμε τα δυο πράσινα τριγωνάκια, έχουμε ένα τετράγωνο. Συνεπώς τα πράσινα τετράγωνα είναι 2.Το ρομβόσχημο σχήμα έχει επίσης 6 λευκά τετράγωνα. Συνολικά όλο σχήμα έχει επιφάνεια ισοδύναμη με 8 τετράγωνα. Εξ αυτών, τα δυο είναι πράσινα. Άρα η πράσινη επιφάνεια είναι τα 2/8=1/4=0,25 ή 25% της όλης επιφάνειας.
Λύση με το ορθογώνιο πλαίσιο (Σχ.2)
Λύση του μαθηματικού Γεωργίου Βούλγαρη.
Το ποσοστό επιφανείας που καλύπτει το πράσινο τμήμα είναι 16,66%. Εάν ενώσουμε τα δυο πράσινα τριγωνάκια, έχουμε ένα τετράγωνο. Συνεπώς τα πράσινα τετράγωνα είναι 2. Το εσωτερικό ρομβόσχημο σχήμα έχει επίσης 6 λευκά τετράγωνα. Το κάθε ένα από τα γωνιακά μεγάλα τρίγωνα, εάν χωριστεί στη μέση με τη διάμεσο και εν συνεχεία ενώσουμε τα δυο τρίγωνα κατά την υποτείνουσα σχηματίζει ένα τετράγωνο, οπότε το όλο σχήμα έχει επιφάνεια ισοδύναμη με 12 τετράγωνα. Εξ αυτών, τα δύο είναι πράσινα. Άρα η πράσινη επιφάνεια είναι τα 2/12=1/6= 0,1666= 16,66% της όλης επιφάνειας
Σημείωση:
Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε στην επιφάνεια ολόκληρο το σχήμα και ο όχι μόνο το εσωτερικό ρομβόσχημο.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Ο Γαλαξίας

1 σχόλια
O Δανός αστρονόμος, John Hoffen, το 1870, ανακάλυψε έναν νέο γαλαξία κοντά στον γαλαξία της Ανδρομέδας και τον ονόμασε «Μέδουσα»», μια από τις τρεις Γοργόνες της Μυθολογίας, κόρη του Φόρκυ ή Φορκέα και της Κητούς, αδελφή των Γοργόνων Σθενώ και Ευρυάλη, και των Γραιών Δεινώ, Ενυώ και Πεφρηδώ, ήταν στην αρχή Κενταύρισσα, λόγω του σχήματος που είχε. Για την ανακάλυψη αυτή τιμήθηκε από την Ακαδημία της Δανίας μ’ ένα βραβείο που συνοδευόταν από μια επιταγή μ’ έναν εξαψήφιο αριθμό. Το πρώτο ψηφίο του αριθμού ήταν ίδιο με το τέταρτο ψηφίο, το δεύτερο ψηφίο του αριθμού ήταν ίδιο με το πέμπτο ψηφίο και το τρίτο ψηφίο του αριθμού ήταν ίδιο με το έκτο ψηφίο. Το ποσό αυτό ήθελε να το διανείμει στα επτά παιδιά του, τα έντεκα εγγόνια του και τα δεκατρία δισέγγονα του
(α)Ποια είναι η αξία της επιταγής;
(β)Μπορούσε να μοιράσει αυτό το ποσό σε ακέραια ποσά;
(γ)Από πόσα άστρα αποτελείται ο νέος αυτός γαλαξίας;
 Διευκρίνιση για την ερώτηση (γ)
Είναι ένας πρώτος αριθμός και το τελευταίο ψηφίο του είναι ο αριθμός 1. 
Για να δοθεί η λύση να βοηθήσω λίγο. Είναι ένας πρώτος αριθμός και από αποτελείται από διαδοχικά 1 και 0  αρχίζει και τελειώνει σε 1….(Κατ.34)

Λύση

Η αξία της επιταγής ήταν 101.101$. Ναι, μπορεί να μοιράσει την αξία της επιταγής σε ακέραια ποσά. Τα επτά παιδιά του θα πάρουν το καθ’ ένα από 14.443$. Τα έντεκα εγγόνια του θα πάρουν το καθ’ ένα από 1.313$. Και το 13 δισέγγονα του θα πάρουν το καθ’ ένα από 101$. Ο γαλαξίας αποτελείται από 101 άστρα. Έστω «x» η αξία της επιταγής που πήρε ο αστρονόμος John Hoffen, η οποία αξία εξ ορισμού ισούται με «x=αβγαβγ» και είναι της μορφής (10^5α+10^4β+10^3γ+10^2α+10^1β+γ). Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε:
10^5α+10^4β+10^3γ+10^2α+10^1β+γ --->
10^5α+10^2α+10^4β+10^1β+10^3γ+ γ--->
10^2α(10^3+1)+10β(10^3+1)+γ(10^3+1)--->
(10^3+1)(10^2α+10β+γ) --->
(10^3+1)(100α+10β+γ) ---> (1.000+1)(αβγ) ---> 1.001αβγ (1)
Μετατρέπουμε τον αριθμό 1.001 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων κι’ έχουμε:
1.001=7*11*13
Άρα η (1) γίνεται:
1.001αβγ ---> 7*11*13αβγ (2)
Με διερεύνηση βρίσκουμε ότι το «αβγ» αντιστοιχεί στον πρώτο αριθμό 101.
Για τη διερεύνηση βλέπε εδώ:
https://app.box.com/s/tbygnirml1uljgt2aonw7dgbd7v5h2zn
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes