Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ο Κλέφτης

0σχόλια
Κάποιος συνελήφθει, από τους φύλακες του βασιλιά, στα βασιλικά ανάκτορα ενώ προσπαθούσε να κλέψει αντικείμενα από το θησαυροφυλάκιο. Τον οδήγησαν στο βασιλιά και αυτός του είπε:
 «Θέλω να μου πεις πια ποινή σκεπτομαι  να πραγματοποιήσω γι’ αυτη σου τη πράξη: να  σε ρίξω στα λιοντάρια ή να σε ρίξω στους κροκόδειλους. Αν αυτή είναι αληθής, θα σε ρίξω στα λιοντάρια. Αν αυτή είναι ψευδής, θα σε ρίξω στους κροκόδειλους.»
Ο κλέφτης, αφου σκέφθηκε για λίγο, έδωσε μία απάντηση και ο βασιλιάς τον άφησε ελεύθερο. Ποια ήταν η απάντηση που έδωσε στον βασιλιά;
Πηγή:?

Λύση

Κείμενο που θα κρύβεται.

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Πάσχα 2018!!

0σχόλια
 
Ελληνικά: "Χριστός Ανέστη!"
Λατινικά: "Christus resurrexit! Resurrexit vere!"
Ιταλικά: "Gesù Cristo è risorto! È veramente risorto!"
Αγγλικά: "Christ is Risen! Truly He is Risen!" or
Αγγλικά:"Christ is Risen! He is Risen indeed!"
Γαλλικά: "Le Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!"
 * * * * * * * * * 
Χριστός Ανέστη! Η ιστοσελίδα «Papaveri1948” εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά! Είθε, ο Αναστημένος Χριστός να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση, στην οποία έχουμε περιέλθει, και να ζήσουμε καλύτερες ημέρες!

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Πάσχα 2018!!

0σχόλια
Η προσαγωγή του Χριστού ενώπιον του 
Πιλάτου,όπου καταδικάζεται σε σταυρικό θάνατο.
Η ιστοσελίδα του "Papaveri48" εύχεται σε όλους τους φίλους της ιστοσελίδας Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!!

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Μόνο Δύο Ψέματα!

2σχόλια

Λύση

Η τιμή του "χ" είναι 11. Οι προτάσεις 1 και 4 είναι ψευδείς.
(1)3Χ μεγαλύτερο του 35 :................12…..20 21 22 23…..48 49 50…..
(2)7Χ μεγαλύτερο ή ίσον του 43 :.....7 8 9 10 11 12…..20 21 22 23….. 48 49 50…..
(3)2Χ μικρότερο ή ισον του 99 :.…..5 6 7 8 9 10 11 12…..20 21 22 23…..48 49
(4)Χ μεγαλύτερο ή ίσον του 21 :..................22 23…..48 49 50…..
(5)5Χ μεγαλύτερο ή ίσον του 51 :...........11 12…..20 21 22 23…..48 49 50…..
Μόνο μια στήλη έχει ακριβώς τρεις αριθμούς άρα Χ=11, και οι συνθήκες 1 και 4 είναι ψευδείς.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Διαφορά Χρόνου

2σχόλια
Δύο αυτοκίνητα, A και B, ξεκινούν από το σημείο «Ο», την ίδια στιγμή, για να κάνουν μία συγκεκριμένη διαδρομή 140km. μέχρι το σημείο «Β». Tο αυτοκίνητο «A» τρέχει με 55km/h και το αυτοκίνητο «B» τρέχει με 45Km/h. Με πόσα λεπτά διαφορά θα φθάσουν στο σημείο «Β»;

Λύση

Το αυτοκίνητο «Α» θα φθάσει 34,20 λεπτά νωρίτερα από το αυτοκίνητο «Β» Βάσει του τύπου της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης S = υ*t έχουμε:
(α)Χρόνος του αυτοκινήτου «Α» που απαιτείται για να φθάσει στο τέρμα της διαδρομής:
S = υ*t --> t1 = S/υ --> t1 = 140/55 --> t1 = 2,54 ώρες
(β)Χρόνος του αυτοκινήτου «B» που απαιτείται για να φθάσει στο τέρμα της διαδρομής:
S = υ*t --> t2 = S/υ --> t2 = 140/45 --> t2 = 3,11 ώρες
Διαφορά των Χρόνων:
Δ=t2 - t1 = 3,11-2,54=0,57ώρες.
Μετατρέπουμε τις ώρες σε λεπτά.
0,57*60=34,20λεπτά

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Η Έκταση

5σχόλια
Εάν ο παγκόσμιος πληθυσμός των 6,5 δισεκατομ-
μυρίων ανθρώπων συγκεντρωθεί σε μία δοσμένη επίπεδη επιφάνεια, πόσο μεγάλη θα είναι η έκταση που θα καλυφθεί;
Διευκρίνιση:
Σε κάθε άτομο αναλογεί επιφάνεια (70cm*70cm). Η απάντηση να δοθεί σε τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Λύση

Θα καλυφθεί μια έκταση 3.185χλμ^2. Μετατρέπουμε τα 70εκ*70εκ= 4.900εκ^2 επιφάνειας που αναλογεί σε κάθε άτομο, σε τετραγωνικά χιλιόμετρα.
4.900:100.000^2= 4.900: 10.000.000.000=0,00000049χλμ^2
6.500.000.000*0,00000049=3.185χλμ^2

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Ένας Διάλογος...με Οικονομικά

2σχόλια
ΗΛΙΑΣ: Πατέρα, πόσα θα μας δώσεις για χαρτζιλίκι;
ΠΑΤΕΡΑΣ: Αρκετά. Αν « είναι το χαρτζιλίκι του Κυριάκου και « το χαρτζιλίκι του Ηλία, από το τετράγωνο του ημιαθροίσματος, αφαιρέστε το τετράγωνο της ημιδιαφοράς. Θα βρείτε 24.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Εγώ δικαιούμαι περισσότερα, είμαι μεγαλύτερος.
ΗΛΙΑΣ: Δύο Ευρώ περισσότερα από μένα θα σου δώσει, Κυριάκο. Αν και εγώ τα δικαιούμαι, γιατί το βρήκα πρώτος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Κι εγώ το ίδιο βρήκα. Φέρε, πατέρα, τα 6€
Πώς σκεφτήκανε τα παιδιά και φτάσανε σ’ αυτό το αποτέλεσμα;
Πηγή:http://eisatopon.blogspot.gr/2013/07/blog-post_25.html

Λύση

Ο Κυριάκος θα πάρει 6€ και ο Ηλίας θα πάρει 4€. Έστω «x» το χαρτζιλίκι του Κυριάκου και «y» το χαρτζιλίκι του Ηλία. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε:
[((x+y)2/22)-((x-y)2/22)=24 --> [(x2+2xy+y2)/4-(x2-2xy+y2)/4]=24 --> (x2+2xy+y2)-(x2-2xy+y2)=24*4 --> x2+2xy+y2-x2+2xy-y2=96 --> 4xy=96 --> xy=96/4 --> xy=24 --> x=24/y (1)
Διερεύνηση:
Λύνουμε τον ένα άγνωστο συναρτήσει του άλλου και κάνουμε την διερεύνηση των ακέραιων ριζών. Δίνοντας στο "y" τις τιμές από το 1 έως το n, βλέπουμε ότι η μοναδική τιμή που ικανοποιεί τη συνθήκη, βάσει της δήλωσης του Ηλία «Δύο Ευρώ περισσότερα από μένα θα σου δώσει, Κυριάκο...» και δίνει ακέραιο αριθμό "x" είναι ο αριθμός y = 4.
Αντικαθιστούμε τη τιμή «y» στην (1) κι’ έχουμε:
x=24/y --> x=24/4 --> x=6
Επαλήθευση:
[((x+y)2/22)-((x-y)2/22)]=24 --> [((6+4)2/22)-((6-4)2/22)]=24 -->
[(102)/22]-[(22)/22]=24 -->(100/4)-(4/4)=24 --> 25-1=24
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes